De fyra viktigaste lagarna för patienter att känna till

De fyra viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården som rör Dig som patient är:

  1. Patientskadelag år 1997
  2. Patientsäkerhetslagen, förkortas som PSL år 2010
  3. Patientlagen år 2014
  4. Hälso- och sjukvårdslagen, förkortas som HSL 2017

Patientskadelagen från år 1997 kan Du studera i sin helhet här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientskadelag-1996799_sfs-1996-799

Patientsäkerhetslagen från år 2010 kan Du studera i sin helhet via denna länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Här är Patientlagen från år 2014 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/Patientlag-2014821_sfs-2014-821

Och här är Hälso-och Sjukvårdslagen från år 2017 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag_sfs-2017-30