Dr Thomas Jackson – briljant medicinsk kunskap

Från 2019-05-06 tar vi inga nya patienter för behandling. De vi redan har kommer att successivt avslutas och hänvisas till landstingens vårdinrättningar eller privata mottagningar.

Vi kommer som enda företagsgrupp i Skandinavien specialisera oss på medicinska/psykiatriska intyg, second opinion och medicinsk skadeståndsrätt för i första hand psykiatriska klienter men även klienter med kroppslig sjukdom. Notera vänligen att hos oss är Du ej patient utan klient.

Vår verksamhet omfattar:

  1. Utbildning av advokater och jurister inom medicinsk rätt.
  2. Vi hjälper klienter och anhöriga att utifrån evidensbaserad vetenskaplig medicinsk kunskap bedöma, kritisera, korrigera och utfärda medicinska/psykiatriska intyg, och att driva ärenden hos patientombudsman, patientskadenämnd, läkemedelsförsäkringen eller vid domstol.

Detta innebär att allmänheten ej kan söka oss för att få sedvanlig psykiatrisk behandling. Vi utfärdar ej heller intyg för sjukskrivning eller förtidspension/sjukersättning däremot kan vi gärna bedöma intyg som dessa vilka utfärdats av kliniskt verksamma läkare vid Landsting eller privata vårdgivare.

Allmänheten är alltså välkommen för ”second opinion” där vi kontrollerar om behandling och intyg från vårdgivare är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet enligt s.k. evidensbaserade principer.

Notera vänligen att Second Opinion innebär enbart rekommendationer till behandlande vårdgivare som ej har skyldighet att följa rekommendationerna.

Evidensbaserade principer innebär kortfattat bästa möjliga kunskap tillgänglig i internationella textböcker och gängse vetenskapliga tidskrifter

Nya klienter ombedes ringa i Sverige 070-5093176 / Norge 98189351.

Telefontid tisdagar och onsdagar 10.00-11.00.

Email:   thomas.a.jackson@hotmail.com

Second Opinion och juridisk hjälp vid skadeståndsprocesser

Kostnad enligt taxa se nedan.

Vid juridiska processer avseende felbehandlingar arvode enligt amerikansk praxis alltså – ingen vinst – inget arvode. Vid vinst är vårt arvode hälften av utdömt skadeståndsbelopp. Vid dessa fall skriver vi ett noggrant avtal med klienten. Normalt sett handlar detta om engagemang från vår sida som överskrider 40 timmars arbete.

Second opinion innebär att man låter en granskande vårdgivare utifrån internationella läkaretiska koncensusregler uttala sig huruvida han är enig i att annan vårdgivares diagnossättning och behandling, i tillfredsställande grad, utförts enligt medicinskt evidensbaserade kunskap. Second opinion tar allt från 1 till 40 timmar.

Tidsbeställning och arvode

Första timmen kostnadsfri. Vi diskuterar första timmen om vi anser saken passar vår verksamhet och om ärendet skall rubriceras som ett individärende eller rutinärende.

Därefter 3000:-/tim + moms vid individärenden (vi förklarar första timmen vad detta innebär)

Vid rutinärenden 900:-/tim + moms.

 

Dr Jacksons Barnefond

Vi mottar gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen by Proxy -eller MAL-BP övergrepp där vårdnadshavarna meddelst falsk information lurar läkare och vårdpersonal att felbehandla barn i uppsåt att erhålla ekonomisk eller annan vinning.

Frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.