Dr Thomas Jacksons privatpsykiatriska verksamhet

Obs! 2018-10-30 På grund av slutförande av arbetet med Dr Jacksons nya bok ”Icke sjuka sjuka barn –  en lärobok och litteraturöversikt om tvångssimulering  MAL-BP -hur vuxna gör barn sjuka och varför” så kan Dr Jackson för närvarande icke ta emot nya patienter.

Själavårdsverksamheten där Du kan träffa andra terapeuter under Dr Jacksons handledning fortsätter dock.

 

 

*******************************************************************************************

Dr Jacksons Privata Psykiatriska Mottagning i Stockholm och Norge

 

Tidsbeställning – se nedan.

Evidensbaserad psykiatrisk behandling. Ett annat ord för evidensbaserad är kunskapsbaserad. Dagens psykiatri är ofta teambaserad alltså diagnos och behandling bestäms av ett psykiatriskt team där man förutsätter att alla teammedlemmar kan sin sak. Vid evidensbaserad psykiatrisk behandling utgår vi från vad läroböcker säger om diagnos och behandling – inte vad teamet säger.

Bor Du i norra Värmland, Arvika eller Charlottenberg kan Du enkelt besöka vår norska mottagning Solidaritas Legetjenester i Skotterud endast 5 km från svenska gränsen.

Stockholmsmottagning: Vi erbjuder traditionell psykiatrisk behandling utifrån mångårig klinisk erfarenhet av noggrann diagnostik och god kännedom om psykiatriska läkemedel.  För många tillstånd förordar vi samtalsterapi. Mediciner skall endast användas om de är nödvändiga.

Vi behandlar:    Stress- och ångestsjukdomar.  Depressioner, tvångstankar, sömnsvårigheter, tinnitus. Vi diskuterar alla typer av psykiatriska sjukdomstillstånd och bedömer från fall till fall om vi har resurser att hjälpa.

För dem som är intresserade av ökad självkännedom erbjuder vi jungianskt orienterad psykoanalys.

Notera:   Vi arbetar enbart kurativt och palliativt/lindrande – alltså vi diagnostiserar, medicinerar och ger psykoterapi. Detta innebär att vi ej utfärdar sjukintyg, ej heller intyg för förtidspension eller andra typer av ersättningsgrundande intyg. Däremot hjälper vi gärna till vid skadeståndsprocesser för felbehandlingar – se nedan.

Second Opinion och juridisk hjälp vid skadeståndsprocesser

Vid second opinion kostnad enligt normal taxa se nedan. Vid juridiska processer och felbehandlingar arvode enligt amerikansk praxis alltså – ingen vinst – inget arvode. Vid vinst är vårt arvode en tredjedel av utdömt skadeståndsbelopp.

Second opinion innebär att man låter en granskande vårdgivare utifrån läkaretiska regler uttala sig huruvida han är enig med annan vårdgivares diagnossättning och behandling.

Kristen Själavårdsverksamhet

Då vi som arbetar vid mottagningen har protestantisk respektive katolsk tro erbjuder vi kristen själavårdsverksamhet för den friska nutidsmänniskan som önskar reflektera över sin tro och sitt liv.

Själavårdsverksamheten bedrivs gratis men vi mottar då gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen- eller s.k. MAL-BP – övergrepp.

Dessa frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.

 

Tidsbeställning och arvode

Arvode 900 SEK för konsultation upp till en timme. För medicineringskontroll och annan form av stödsamtal 200 kronor för varje telefonsamtal upp till 15 minuter.

Telefon 070-5093176

Personlig tidsbeställning tisdagar/onsdagar 10.00-11.00

Telefon 070-5093176

Övriga tider sänd sms så ringer vi tillbaka.

Du kan också beställa tid genom att sända email till vår sekreterare Gustaf Näsström på email:   impo@live.se    Vänligen undvik personliga detaljer om Din sjukdom, skriv endast Ditt namn och att du önskar kontakt så kontaktar vi Dig.