ENCYKLOPEDIC PSYCHIATRY

UNIKT KONCEPT FÖR BÄTTRE PSYKIATRI

”All lojalitet med patienten. Ingen med kollegor”.

Ovan slogan har vi diskuterat med rådgivare för företagsutveckling vid HSBC i Storbritannien – HSBC är en välkänd internationell bank. De bedömde den är ypperlig ty den har en tydlig ”Competetive Edge” – alltså konkurrensfördel. Och ja, vi blir sannolikt det första företaget i världen som samlar läkare under dylik paroll. En av de tyngsta profilerna inom svenska läkarkåren, professor Lars Farde vid Karolinska Institutets psykiatriska klinik, har redan uttryckt ogillande ”var är lojaliteten med kollegorna”- ungefär. För honom tycks lojalitet med kollegorna vara minst lika viktigt som patienten. Glöm honom – vi är kollegiala med kollegor och undervisar dem gärna men lojaliteten ligger hos patienten/klienten.

Gedigen kunskap – bortom psykiatriska teams tyckande

”In the abscence of science, opinions prevail”

from A Guide to TREATMENTS THAT WORK, Oxford University Press 2002.

Director vid företaget Evidence Based Psychiatry LTD Thomas GA Jackson har i alla år betonat ”Encyklopedic Psychiatry”. Encyclopedic Psychiatry är en metod som vi söker varumärkesskydd. Metoden har medfört att Dr Jackson gjort en tämligen unik karriär som kvalitetsförbättrare inom psykiatri i tre olika länder.

Han har fått tack från

a. Socialstyrelsen i Sverige år 1999 för påpekande av massiv felmedicinering av ansvarig psykiater Liselott Risö Bergerlind, Borås Psykiatriska Klinik – Risö Bergerlind fick kritik på 5 punkter.

b. Commission for Health Care Improvement i Storbritannien år 2002. Påpekande av fel psykosdiagnoser, ansvarig psykiater Mike Lowe, Runwell Hospital i South Essex – psykiatriker vid sjukhuset blev tvingade till att genomgå kurser för att repetera basal kunskap.

c. Statens Helsedirektorat i Norge år 2015 för undervisning/information om engelska guidelines avseende Induced or Fabricated Illness hos barn.

Framför allt är Dr Jackson känd för i Sverige som den läkare som stod upp mot de medicinska övergreppen på barn i en s.k. MAL-BP situation – apatiska/resignerade flyktingbarn i Sverige. Dr Jackson påpekade lögnerna från SVT/SR och svenskt journalist- kulturetablissemang som mörklade de grova övergrepp barnen utsätts för. Idag har tidningen Expressen och Magasinet Filter (år 2020 respektive 2019) påpekat samma sak Dr Jackson gjorde redan i Svenska Dagbladet 14 december år 2005 – att barnen måste skyddas från vuxna som fabricerar sjukdom hos barnen.

Second Opinion / Ny Medicinsk Bedömning av kronisk psykossjukdom

En second opinion av kronisk psykossjukdom kostar cirka 1.000.000 SEK (En miljon svenska kronor) . Arbetet är mödosamt och omfattande och tar ofta 3-6 månader. I arbetet ingår upprepade samtal med patient och anhöriga, samtal med tidigare behandlande läkare + utförliga konsultativa undersökningar hos minst tre erfarna och ansedda specialister inom psykiatri från minst två olika länder samt korrekt behandling med heldygnsvård vid behov i perioder. Kostnader för processer vid ansvariga myndigheter och eventuell domstolsprocess för skadestånd tillkommer. Skadestånd från offentlig/privat sjukvård kan användas för att betala våra kostnader. Notera även att vi arbetar med garanti. Är klienten missnöjd så river vi fakturan – alltså arvodesfritt jobb.

Kostnaden skall ses mot vad en felaktig psykosdiagnos innebär avseende lidande, ofta livslångt, för patienten. Dessutom utebliven arbetsinkomst, förtidspension samt vårdkostnader i mångmiljonbelopp.

Evidence Based Psychiatry LTD bedriver lobbyingverksamhet för speciallagstiftning som skyddar kroniska psykospatienter liksom Dr Jacksons Barnefond kräver ny lagstiftning som skyddar barn från ”Induced or fabricated Illness”/MAL-BP situationer alltså där vuxna avsiktligt gör barn sjuka för ekonomisk profit t.ex. inom personliga assistansbranschen.

Med kapitalstarka betalande klienter/patienter kan vi börja växa internationellt och så småningom förhoppningsvis starta en avdelning som arbetar ideellt arvodesfritt med patienter som drabbats av kronisk psykos.

Om vi åtar oss ett uppdrag garanterar vi att uppdragsgivaren får en bedömning som håller yppersta internationella klass.

OMUTLIGHET

Det som debiteras är även vår omutlighet alltså att vi ej tvekar att positionera oss i totalt motsatsförhållande till våra kollegor om så krävs. På toppnivå inom läkarskrået existerar mycken vänskapskorruption. Därför försöker vi i kontroversiella ärenden där våra utlåtanden eller rekommendationer bryter mot grupptänkande hos läkare i möjligaste mån komplettera med utlåtande av specialistläkarkollegor som är med i annat lands läkarförbund än det land vari uppdraget utföres.

FÖRELÄSNINGAR

Patientföreningar, intresserade psykiaterföreningar och vårdpersonal inom psykiatri är välkomna att beställa föreläsningar om teman som medicinsk misshandel alltså hur både barn och sårbara vuxna utnyttjas av kriminella inom assistansbranschen , hälso-och sjukvårdsetik, skadeståndsprocesser vid domstol för felaktig vård, korrekt psykofarmakologisk behandling, hur kontrollerar man att diagnoser är korrekta.

Konsultuppdrag

Vi, alltså jag med medarbetare hjälper försäkringskassa och kommuner att kvalitetskontrollera personlig assistans diagnoser och använder evidensbaserade metoder och internationella riktlinjer för att bedöma eventuellt symtomfusk.

TV-Intervju publicerad 2019-09-28 Om hur svenska journalister tvingade mig provocera fram en rättsprocess mot Jan Helin/Aftonbladet för att få internationella bevis offentligt dokumenterade vid Stockholms Tingsrätt i mål B 15812-16. Ur rättshandlingarna framgår det tydliga internationella stöd jag har från amerikanska och engelska experter på medicinska barnövergrepp samt från etiska kommittéer i Storbritannien och Norge. Allt detta har tystats ned av svensk journalistkår som via ”FAKE NEWS” är ansvariga för att stimulera till övergrepp på 1000-tals flyktingbarn.
Detta är intervju som jag gett i Nya Tider intervjuar mig år 2014 och jag förklarar att första gången övergreppet MAL-BP förkortning för Malingering by Proxy formulerades som diagnos var år 1996 av forskare vid YALE-universitetet och att svenska barnläkare och övrig läkarkår ej hade uppmärksammat denna nya diagnostik vilket förklarar varför den s.k. apatiska barn epidemin pågått så många år i Sverige. Den nya diagnostiken benämnes alltså Malingering by Proxy -förkortas MAL-BP – och är egentligen ingen sjukdomsdiagnos utan en diagnos för situationen de apatiska barnen befinner sig i. Sjukdomssymtomen beror helt och hållet på vilka symtom vuxna tvingar på barnen. I Sverige påförde vuxna alla apatiska barn samma symtom ty de såg att dessa symtom gav PUT – permanent uppehållstillstånd.
Detta är intervju november 2017. Jag diskuterar under en timmes tid om de apatiska barnen och deras fruktansvärda situation. Mikael Willgert intervjuar mig i Swebbtv.

Notera vänligen att Second Opinion innebär enbart rekommendationer till behandlande vårdgivare som ej har skyldighet att följa rekommendationerna.

Evidensbaserade principer innebär kortfattat bästa möjliga kunskap tillgänglig i internationella textböcker och gängse vetenskapliga tidskrifter

 

Dr Jacksons Barnefond

Vi mottar gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen by Proxy -eller MAL-BP övergrepp där vårdnadshavarna meddelst falsk information lurar läkare och vårdpersonal att felbehandla barn i uppsåt att erhålla ekonomisk eller annan vinning.

Frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.

KONTAKT

Kontakt erhålles endast via sms till 004797330714 eller email thomas.a.jackson@hotmail.com   Om ingen kontakt erhålles inom en vecka via email, mail kan av misstag hamna i den s.k. skräpkorgen, ring eller sänd sms för att säkerställa att kontakt erhålles.
 
Traditionella brev kan sändas till vår postadress: Dr Jackson, postboks 148, 2241 Magnor, NORGE. Av administrativa/logistiska skäl kan ibland vår postboks tömmas så sällan som en gång per månad. Men får vi post dit så besvarar vi alltid den.