Dr Thomas Jacksons privatpsykiatriska verksamhet

Dr Jacksons Privata Psykiatriska Mottagning i Stockholm och Norge

Toppkvalitet inom psykiatrisk behandling utifrån det bästa från traditionell psykiatri och den absolut senaste forskningen

Bor Du i norra Värmland, Arvika eller Charlottenberg kan Du enkelt besöka vår norska mottagning Solidaritas Legetjenester i Skotterud endast 5 km från svenska gränsen.

Stockholmsmottagning: Vi erbjuder traditionell psykiatrisk behandling utifrån mångårig klinisk erfarenhet av noggrann diagnostik och god kännedom om psykiatriska läkemedel.  För många tillstånd förordar vi samtalsterapi. Mediciner skall endast användas om de är nödvändiga.

Vi behandlar:    Framför allt stressjukdomar, psykosomatiska sjukdomar och hospice patienter med cancer, ALS, MS och andra kroniska allvarliga sjukdomar men även depressioner, ångest, tvångstankar, sömnsvårigheter, anorexi/bulemi, läkemedel och alkoholberoende, spelberoende, tinnitus, psykoser och gör demensutredningar.

För dem som är intresserade av ökad självkännedom erbjuder vi jungianskt orienterad psykoanalys.

Notera:   Vi arbetar enbart kurativt och palliativt/lindrande – alltså vi diagnostiserar, medicinerar och ger psykoterapi. Detta innebär att vi ej utfärdar sjukintyg, ej heller intyg för förtidspension eller andra typer av ersättningsgrundande intyg. Däremot hjälper vi gärna till vid skadeståndsprocesser för felbehandlingar – se nedan.

Second Opinion och juridisk hjälp vid skadeståndsprocesser

Vid second opinion kostnad enligt normal taxa se nedan. Vid juridiska processer och felbehandlingar arvode enligt amerikansk praxis alltså – ingen vinst – inget arvode. Vid vinst är vårt arvode en tredjedel av utdömt skadeståndsbelopp.

Vi har även Second Opinion Verksamhet för patienter under annan psykiatrisk vårdgivare som Landsting eller privatpraktiserande psykiater.

Second opinion innebär att man låter en granskande vårdgivare utifrån läkaretiska regler uttala sig huruvida han är enig med annan vårdgivares diagnossättning och behandling.

En professionell Second Opinion ska så noggrant som möjligt ”revalidera”, som man uttrycker det, din psykologiska/psykiatriska diagnos utifrån de internationella diagnossystem och behandlingsriktlinjer som existerar. Om Du nu överhuvudtaget skall ha någon diagnos. Och därefter, givetvis endast om Du bedömes behöva något läkemedel, finna genom noggrann utprövning det läkemedel som passar just Dig bäst.   Det kan vara så att Du blivit felbehandlad och vi hjälper Dig då att bedriva skadeståndsprocess.

Vi betonar tillika att vi välkomnar Second Opinion av våra egna patienter hos andra vårdgivare.

 

Kristen Själavårdsverksamhet

Då vi som arbetar vid mottagningen har djup protestantisk respektive katolsk tro har vi kristen själavårdsverksamhet för den friska nutidsmänniskan som önskar reflektera över sin tro. Men även för den kroppsligt eller psykiskt svårt sjuka patienten som önskar självavård utifrån protestantisk eller katolsk kristen tro.

Själavårdsverksamheten gör vi gratis men vi mottar då gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen- eller s.k. MAL-BP – övergrepp.

Dessa frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.

 

Sammanfattning

Man kan kort säga att vi bedriver allmänpsykiatrisk mottagning i Stockholm med en extra service av second opinion och juridisk hjälp vid rättsliga processer inklusive domstolsprocesser  avseende diagnoser och mediciner för patienter  som upplever att de ej erhållit korrekt eller rentav felaktig diagnos och behandling hos annan vårdgivare.

Vi har som tydlig målsättning att undvika besvärliga läkemedelsbiverkningar av psykiatriska läkemedel.

Arvode 900 SEK för konsultation upp till en timme. För medicineringskontroll och annan form av stödsamtal 200 kronor för varje telefonsamtal upp till 15 minuter.

Telefon 070-5093176

Personlig tidsbeställning tisdagar/onsdagar 10.00-11.00

Telefon 070-5093176

Övriga tider sänd sms så ringer vi tillbaka.