Briljant medicinsk kunskap

Dr Thomas Jackson – registrerad läkare i Storbritannien, Norge och Sverige. Medlem i British Medical Association.

”All lojalitet med patienten. Ingen med kollegor

Thomas GA Jackson har gjort en enastående karriär som kvalitetsförbättrare inom psykiatri i tre olika länder. Han har fått tack från Socialstyrelsen i Sverige, Commission for Health Care Improvement i Storbritannien och Statens Helsedirektorat i Norge. Framför allt är han känd för i Sverige som den läkare som stod upp mot de medicinska övergreppen på barn i en s.k. MAL-BP situation – apatiska/resignerade flyktingbarn i Sverige.

Dr Jacksons mottagning i Sverige har två verksamhetsområden.

  1. Sedvanlig patientbehandling med klinisk psykoterapi, diagnostik och läkemedelsbehandling á 3000 SEK/tim. Vi tar ej patienter med läkemedelsberoende eller med önskemål om sjukskrivning eller körkortsintyg.
  2. Second Opinion verksamhet där patienten är i en klientroll, alltså ej i behandlingsroll, vilket innebär att arvodet är momsbelagt alltså 3000 SEK/tim + moms. Detta är en unik verksamhet där vi samordnar erfarna specialistläkarkollegor från Storbritannien, Norge och Sverige för att ge vetenskapligt stöd åt patienter som erhållit fel diagnos eller felaktig behandling. Se nedan.
TV-Intervju nr 3 publicerad 2019-09-28 Om hur svenska journalister tvingade mig provocera fram en rättsprocess mot Jan Helin/Aftonbladet för att få internationella bevis offentligt dokumenterade vid Stockholms Tingsrätt i mål B 15812-16. Ur rättshandlingarna framgår det enorma internationella stöd jag har från amerikanska och engelska superexperter på medicinska barnövergrepp, etiska kommittéer i Storbritannien och Norge. Allt detta har tystats ned av svensk journalistkår som är ansvariga för övergreppen på 1000-tals flyktingbarn.
Detta är intervju nr 1 som jag gett i TV. Nya Tider intervjuar mig år 2014 och jag förklarar att första gången övergreppet MAL-BP förkortning för Malingering by Proxy formulerades som diagnos var år 1996 av forskare vid YALE-universitetet och att svenska barnläkare och övrig läkarkår ej hade uppmärksammat denna nya diagnostik vilket förklarar varför den s.k. apatiska barn epidemin pågått så många år i Sverige. Den nya diagnostiken benämnes alltså Malingering by Proxy -förkortas MAL-BP – och är egentligen ingen sjukdomsdiagnos utan en diagnos för situationen de apatiska barnen befinner sig i. Sjukdomssymtomen beror helt och hållet på vilka symtom vuxna tvingar på barnen. I Sverige påförde vuxna alla apatiska barn samma symtom ty de såg att dessa symtom gav PUT – permanent uppehållstillstånd.
Detta är intervju nr 2 i november 2017. Jag diskuterar under en timmes tid om de apatiska barnen och deras fruktansvärda situation. Mikael Willgert intervjuar mig i Swebbtv.
Om A$AP Rockys situation i Sverige juli 2019. Intervju med professor Thomas Jackson MD, PhD Director vid European College of Psychiatry, Leeds, United Kingdom

Vi är enda företagsgruppen i Skandinavien som utifrån vårt engelska moderbolag Psychology and Commercial Design LTD, Leeds, UK specialiserat oss på second opinion och medicinsk skadeståndsrätt för i första hand psykiatriska klienter. Notera att hos oss är Du under dessa omständigheter ej patient utan klient och verksamheten därför belagd med moms. Notera vänligen även att vi kan ej åta oss uppdrag avseende second opinion eller medicinsk skadeståndsrätt för patienter vid de offentliga sjukvårdsinrättningar om vi för tillfället arbetar där utan hänvisar då till kollegor i annat landsting enligt de direktiv som respektive landsting har om second opinion/patientnämnder/andra liknande arrangemang.

Vår verksamhet omfattar även:

  1. Utbildning av advokater och jurister inom medicinsk rätt.
  2. Vi hjälper klienter och anhöriga att utifrån evidensbaserad vetenskaplig medicinsk kunskap bedöma, kritisera och korrigera felaktiga diagnoser och samt utfärda utförlig beskrivning på korrekt diagnos om vi konstaterar att tidigare diagnos varit felaktig. Likaledes kan vi bedöma om lämpligt läkemedel använts och huruvida biverkningar av läkemedlet orsakat försämrad livskvalitet. Vi kan driva ärenden rörande dessa sakförhållanden hos patientombudsman, patientskadenämnd, läkemedelsförsäkringen eller vid domstol.

Allmänheten är alltså välkommen för ”second opinion” där vi kontrollerar om diagnos och läkemedlesbehandling från vårdgivare är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet enligt s.k. evidensbaserade principer. Notera att självklart finns likartad kunskapsmassa, som vi har, hos mycket väl belästa och kliniskt erfarna specialistläkare. Det som ger Dr Jacksons företagsgrupp en unik konkurrensfördel att den vågar TA STRIDEN mot kollegor.  Och gör detta utifrån klassisk läkaretisk, hög moralisk och gedigen juridisk grund.

Den kollegiala tystnaden inom läkarkåren ”skydda din kollega” vid uppenbara feldiagnoser och felaktig läkemedelsanvändning är problematisk och förhindrar behandlingsmässiga framsteg.

Notera vänligen att Second Opinion innebär enbart rekommendationer till behandlande vårdgivare som ej har skyldighet att följa rekommendationerna.

Evidensbaserade principer innebär kortfattat bästa möjliga kunskap tillgänglig i internationella textböcker och gängse vetenskapliga tidskrifter

Kontakt erhålles endast via sms till 0046705093176 eller email thomas.a.jackson@hotmail.com

Second Opinion och juridisk hjälp vid skadeståndsprocesser

Kostnad enligt taxa se nedan.

Vid juridiska processer avseende felbehandlingar arvode enligt amerikansk praxis alltså – ingen vinst – inget arvode. Vid vinst är vårt arvode hälften av utdömt skadeståndsbelopp. Vid dessa fall skriver vi ett noggrant avtal med klienten. Normalt sett handlar detta om engagemang från vår sida som överskrider 40 timmars arbete.

Second opinion innebär att man låter en granskande vårdgivare utifrån internationella läkaretiska koncensusregler uttala sig huruvida han är enig i att annan vårdgivares diagnossättning och behandling, i tillfredsställande grad, utförts enligt medicinskt evidensbaserade kunskap. Second opinion tar allt från 1 till 40 timmar.

Tidsbeställning och arvode

Se ovan!

En normal second opinion som innebär journalgenomgång, samtal med anhörig, patientbedömning och skriftligt utlåtande har en kostnadsnivå på 50.000 SEK +/- 10.000 SEK beroende på resor + moms.   En preliminär second opinion där vi har ett enstaka möte med patienten (och anhöriga om så önskas) med journalgenomgång vid ett tillfälle med enbart muntliga kommentarer utan skriftligt utlåtande är kostnaden mellan 7000-10.000 SEK + moms. 

 

Dr Jacksons Barnefond

Information om Facebook grupp som stöder Dr Jacksons Barnefond och engelsk wikipedia text om apatiska barn i Sverige.

https://www.facebook.com/stoppabarnmisshandel/

https://en.wikipedia.org/wiki/Asylum_seekers_with_apathetic_refugee_children

Vi mottar gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen by Proxy -eller MAL-BP övergrepp där vårdnadshavarna meddelst falsk information lurar läkare och vårdpersonal att felbehandla barn i uppsåt att erhålla ekonomisk eller annan vinning.

Frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.