Dr Thomas GA Jackson Bakgrund och kvalifikationer

Curriculum Vitae Thomas Gustaf-Adolf Jackson f. 24 januari 1953

Kontakt:    Thomas Jackson, Postboks 148, 2241, Magnor, NORGE

Telefon:   svensk mobil 070-5093176, norsk mobil 0047-98189351

E-mail:     impo@live.se att. Forskarassistent Gustaf Näsström

Hemsida:   www.thomasjackson.se

Kunskapsbank: Evidence Based Medicine LTD, Leeds, Storbritannien. Date of Incorporation 28th February 2007. Detta är ett ”dormant company” alltså passivt eftersom det för närvarande saknar anställda och enbart är ett bibliotek av relevant evidensbaserad medicinsk litteratur. Director är sedan år 2007 Thomas GA Jackson.

Personliga formella meriter:

Läkarexamen år 1979 vid Karolinska Institutet. En av 5% som fick högsta betyg på den största skriftliga tentamen, tentamen i anatomi.

Legitimerad läkare i Sverige, Norge, Storbritannien och godkänd amerikansk läkarexamen.

Två års intressebaserade högskolestudier i teologi (65 poäng) och juridik (10 poäng)

Godkänd amerikansk läkarexamen ECMFG år 1979

Legitimerad läkare Stockholm 1984

Specialist i allmän psykiatri år 1997

Dr Jackson har drygt 35 års kliniskt läkararbete och 10 års forskning, prickfritt medicinskt förflutet och har publicerat artiklar i Dagens Medicin, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Dagbladet i Norge, översatt artiklar från British Medical Journal till svenska om evidensbaserad medicin i Medicinsk Access, refererad till som medicinsk expert i en statlig utredning SOU 2006:49 med nydanande MAL-BP diagnostik som alltmer vinner terräng.

Dr. Jackson har fått skriftligt tack från Health Care Commission i Storbritannien, muntligt tack från Socialstyrelsen i Sverige för att ha slagit larm om vårdkvalitativa brister år 1999 vid Borås psykiatriska klinik vilket initierade den största tillsyn som ägt rum inom psykiatrisk sjukvård i Sverige. Samt tack från Helsedirektoratet i Norge för hjälp att implementera evidensbaserad kunskap/ engelska Child Protection Guidelines avseende påförd sjukdom hos barn inom sjukvård. Detta redogörs för vid önskemål.

Engelsk adress:

Evidence Based Medicine LTD, C/O BCL House, Director Thomas GA Jackson

2 Pavillion Business Park, Royds Hall Road, Leeds LS12 6AJ,  STORBRITANNIEN