Region Västernorrland vägrar lämna ut relevanta handlingar

Thomas Jackson
Tis 2018-12-04, 12:22
Sara Sultan; b-o.lundberg@polisen.se; hans.viklund@rvn.se; magnus.lindblom@kaiding.se; kristina.martensson@rvn.se; Lena Karlsson; kristina.norden@rvn.se; matilda.jansson@sverigesradio.se+6 andra
5 bifogade filer (3 MB)
Ladda ned alla
Spara allt på OneDrive

Till Regionjurist Västernorrland

kopia förundersökningsledare vid Polisen Sollefteå m.fl.

Hej Sara,

tack för svar.

Du förstår säkert att de mejl du sände mig är för saken irrelevanta.

Jag kommer att processa om att få ut SAMTLIGA MAIL innehållande mitt namn. Det är av synnerligen stor vikt att Region Västernorrland offentliggör om RVN på minsta sätt har låtit mitt engagemang för att stoppa s.k. Mal-BP övergrepp på apatiska flyktingbarn har spelat roll i uppsägningen av mig.

JK ansåg mina tweets som icke rasistiska. OM ni icke klart förnekar att mitt apatiska barn engagemang spelat roll i er uppsägning av mig så tar jag för givet att den masshysteri som ägt rum i svensk media som skapat copycat övergrepp och skadat barn, vissa så svårt att de enligt information svultits till döds i Sverige, har påverkat RVN. Och just det vore ofattbart tragiskt för dels försvårar ni mitt visselblåsande, som är känt i stora delar av den vetenskapliga världen rörande MAL-BP övergrepp på barn. Och RVN ställer därigenom sig på förövarnas sida, och inte bara det, RVN hänsynslöst tar bort abrupt en duglig psykiater från svårt sjuka patienter.

F.ö. ber jag dig notera att tillsynen av domstolar görs via JO och JK.

Efter att ha drivit process mot Nordström/Danowski vid Västmanlands Läns Tingsrätt där domaren ej ens kan rättegångsbalken, det är nämligen TR:s uppgift att klargöra laga domstol, och överklagat att VL TR anhängiggjorde målet på felaktiga grunder upp till HD så är min bedömning att ärendet om relevant dokumentation om undertecknad liggande hos region VN kommer att hamna hos JO/JK. Jag har släkt som är advokater och hovrättsdomare, har själv läst juridik vid Stockholms Universitet för intresses skull, med godkända betyg, och kan garantera Dig att jag kan t.ex. LPT -juridik bättre än den genomsnittlige advokaten. För det krävs inte speciellt mycket.

Bilaga inscannade dokument:

1. JKs beslut att mina tweets ej var rasistiska.

2. Utbildningsministers brev – ett tack för mina ansträngningar att berätta om MAL-BP övergrepp och copycats trots journalisternas motstånd

3. Dokument från IVO där jag bad dem granska samtliga mina patienter i Sollefteå.

4. Brev från nuvarande justitieminister Morgan Johansson till mig.

5. Brev från Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund, Dnr: 71-10949/2005 till mig som formulerar, liksom jag gjort i alla år ”dessa mycket utsatta barn måste skyddas”.

Notera att forskningen idag tydligt talar för att dessa övergrepp pågår ENBART i Sverige och de som kan detta mycket specialiserade område inom medicinen som i USA går under beteckningen malingering by Proxy ”MAL-BP” (bara att googla) och i England ”Induced or fabricated illness in children” är helt på det klara med att apatiska barn epidemin i Sverige är just MAL-BP.

Det pågår nu en internutredning om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet, på mitt initiativ, avseende apatiska barn fenomenet. Detta email kommer att bifogas till den utredningen som exempel på vad forskningsförsummelse kan innebära för oss som arbetar kliniskt.

Jag kommer att f.ö. att driva enskilt åtal mot de chefer som deltagit i förtalet av mig som ej bara pågått internt utan varit ute i media. Såvida ej offentlig åklagare tar an sig saken.

Med vänlig hälsning

Dr Jackson

Från: Sara Sultan <sara.sultan@rvn.se>
Skickat: den 4 december 2018 10:29
Till: thomas.a.jackson@hotmail.com
Kopia: fb.diarium
Ämne: Dnr 18RS12196

Hej,

Bifogat finns de mejl som utgör allmänna handlingar. Mejlen avser dels den del av din begäran som gäller Nina Fållbäck Svenssons mejl som innehåller ditt namn samt de mejl som rör avslutandet av uppdraget.

Vänliga hälsningar

Sara Sultan

Regionjurist
Regionledningsförvaltningen
Region Västernorrland
072-208 92 44
sara.sultan@rvn.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *