Justitiekanslern friar Dr Jackson i Sollefteå från rasism. SVT och Sollefteå Allehanda vinklar

Justitiekanslern granskade det Dr Jackson formulerat i sina offentliga fritids-tweets från egna datorn i syfte att vidga åsiktskorridoren i Sverige inför valet 9 september.  SVT/SR skarvade på tweetsen ordentligt.

Trots att Sveriges Radio 4 september 2018, alltså de som anmälan avsåg, grovt överdrivit innehållet i tweetsen, ryckta ur dess ironiska sammanhang, så skriver JK:

”Brottet hets mot folkgrupp innefattar att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Utredning i ärendet ger inte anledning att anta att hets mot folkgrupp eller annat tryck-eller yttrandefrihetsbrott har begåtts. Förundersökning skall därför inte inledas”.

Tillika bör noteras att tweetsen uppmärksammades internationellt i bl.a. i Breitbart.com med runt 20 miljoner läsare. Tidningen skrev tydligt att ingen rasism förekommit.   Dr Jackson hälsades av hundratals i kommentarsfälten välkommen att arbeta i England eller USA.

Polisen i Sollefteå har nu inlett förundersökning för att ta ställning till om tjänstefel förekommit hos Region Västernorrlands tjänstemän, när de sa upp mig med omedelbar verkan- mitt uppe i patientbehandlingar- som motiverar åtal.

Brottsbalken 20 kapitel:  ”Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång”.

Man kan frågas sig om de suicidala eller psykiskt svårt sjuka som uppskattade min vård upplevde/genomgick ”allvarligt förfång”. Jag tror uppriktigt det.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *