Jackson Care har konsultverksamhet avseende apatiska barn i Region Västernorrland

Enligt senaste forskningsrönen publicerad i Scientific American 2017 är den s.k. medicinska situationen som benämns malingering by proxy/tvångssimulering ett brott, alltså kriminell handling av vårdnadshavarna/andra vuxna gentemot barnen.

Det finns information att det idag återfinns apatiska barn i Region Västernorrland. Jackson Care erbjuder gratis konsultverksamhet av ideella skäl för att hjälpa BUP och regionens primärvård och barnavård med dessa traumatiserade svårt utsatta barn där vårdnadshavarna begår brott mot dem.

Dr Jacksons forskning har handlat om att varje s.k. apatiskt barn skall bedömas utifrån MAL-BP perspektivet.

Dr Jackson blev refererad till som medicinsk expert i SOU 2006:49 sida 26 om apatiska flyktingbarn och pekade mot dessa övergrepp. Karolinska Insitutets forskning rör sig sakta men säkert mot samma diagnos.

Om vi i Jackson Care/Solidaritas Läkartjänster bedömer att diagnoskriterierna för en MAL-BP situation för barnet är uppfyllda kommer vi naturligtvis omedelbart informera lokal socialförvaltning om detta för att medicinskt tydligt tillstyrka att barnet omedelbart måste omhändertagas. Vi kommer att göra detta enbart under polisbeskydd eftersom grov organiserad traficking-kriminalitet är inblandad där vi räknar med att, som tidigare, bli utsatta för hot.

Läs:

Apatiska Barn

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *