Internationellt genombrott – Malingering by Proxy skall ses som kriminell handling och ej som sjukdom

Vetenskapliga genombrott sker ibland sakta.

Jag visste det när jag skrev min artikel i Dagens Medicin 18 januari 2006 om malingering by proxy som citerades i Statens Offentliga Utredning 2006:49 att jag var tidigt ute eftersom den amerikanska kunskapen om detta nya begrepp inom hälso-och sjukvård ej var etablerat i Sverige. Se min inscannade artikel från Dagens Medicins pappersupplaga 18 januari 2006 längst ned. Inscanningen pga Gellert Tamas med benäget bistånd av SVT/SR skrämde Dagens Medicin till avpublicering från internet.

I den inscannade artikeln ser Ni termen ”malingering by proxy” högst upp till höger första inscannade sidan och i vänstra spalten på den nedre inscannade sida där ni ser foto av undertecknad i skymtande röd jacka.

Scientific American Psychiatry DOI 10.2310/7800.13073 har nu sommaren 2017 en speciell underrubrik om malingering by proxy alltså den term undertecknad föreslog för den mystiska apatiska barn epidemin i Sverige.
Artikeln återfinns i denna länk.

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/psychiatry/Research/Documents/Simpson/Malingering_SAP_2017.pdf

På första sidan längst ned till höger kan Ni läsa om malingering by proxy. I artikeln som diskuterar simulering enligt DSM-5 manualen alltså Amerikanska Psykiatriska Diagnosmanualen informeras om att malingering by proxy oftast sker mot barn som avsiktligt skadas av föräldrar för ekonomisk vinning.

Artikeln i Scientific American betonar att barnen blir sjuka av malingering by proxy där föräldrar alltså avsiktligt skadar barnen.

Det var just malingering by proxy som SOU 2006:49 diskuterade refererande till undertecknad som tänkbar mekanism till den märkliga apatiska barn epidemin. En hypotes som SVT/SR:s journalister utmålat som högerextrem. Och därmed omöjliggjorde för barnen att få rätt hjälp.

Om det nu visar sig att den s.k. apatiska barn epidemin är en malingering by proxy epidemi så står svensk medicinsk forskning inför sitt största felsteg någonsin. Man kan ha missat att tusentals flyktingbarn utsatts för grov barnmisshandel och kriminella handlingar ”Malingering by proxy is a form of child abuse, and its perpetration is a crime” skriver ordagrant Scientific American. Scientific American uttrycker sig väl ”en form av barnmisshandel”.

Ja, det är en raffinerad form av misshandel som är lätt att missa, även för erfarna läkare, ”speciellt eftersom det ej beskrivits tidigare i Sverige” som jag formulerade i min artikel 18 januari 2006 men som journalisten Gellert Tamas via SVT förlöjligade och gjorde att hela Sveriges journalistkår började trakassera mig offentligt utan att ge mig möjlighet till genmäle.

I artikeln i Dagens Medicin 18 januari 2006 varnar jag för att barnen far illa.

Hur länge skall det dröja innan jag får en ursäkt av svenska journalister och mediabolag? Ännu viktigare är naturligtvis – hur länge skall oskyldiga värnlösa flyktingbarn utsättas för ett i vissa fall obeskrivligt lidande innan malingering by proxy erkännes som den mest troliga mekanismen bakom att barnen blir apatiska och resignerade. Karolinska Institutet är nu 2018-11-13 anmält för forskningsförsummelse. Ärendet har diarienummer 2-6320/2018.  Dess jurister är informerade och en förfrågan inlämnas varför de under 15 års tid undvikit att diskutera malingering by proxy som trots allt diskuterades första gången juni 1996 i den vetenskapliga litteraturen, i stort sett en googling eller datasökning bort samt i SOU 2006:49. Vissa läkare kommer anmälas för grovt tjänstefel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *