Vilken skam – en lögnare och barnaplågare får priset i Torgny Segerstedts namn. NORGE MÅ PROTESTERE!

Styrelsen för Torgny Segerstedts Minnesfond ger den ljugande, kriminelle, barnaplågande författaren Gellert Tamas sitt pris ”Frihetspennan”

Efter att ha läst om Torgny Segerstedt på Wikipedia kan jag säga att jag både älskar och avskyr honom.

Jag älskar hans frispråkighet, humanism, dissidentroll och integritet men avskyr hans liberalteologi och är tveksam till att han började plöja upp en semitisk fåra i ett lutherskt land via sitt beroende av Bonniers.   Men huru svårt är det ej för en människa att förstå hur det var under en annan tid på annan plats.

Men saker är komplexa och mitt intryck, efter att mer ha satt mig in i vem Torgny Segersted var, är att personer som han är oändligt viktiga för ett fritt demokratiskt samhälle.

Det är därför i dess rätta bokstavliga bemärkelse makalöst tragiskt att en lismande ljugande opportunist som författaren Gellert Tamas, som genom att sitta inne i samhällsvärmen och ljuga inför kvinnfolk blir upphöjd av detta sanningskorrupta feminiztizka etablissemang.

En man som genom sina konsekventa skriftliga lögner orsakat kättrande av barn vid sängar, tvingade till årslånga sondmatningar, bärandes blöjor som 10-åringar – skall få ett pris i Torgny Segerstedts namn.

Detta för en bok De apatiska i vilken denne s.k. författare Tamas ej bara ljuger om barnens situation och ofattbara lidande utan hans skrivande skyddar traffickers, övergreppsmän och kriminella och anstiftar till, förlänger och skapar mer lidande för de mest värnlösa människor på vår jord – friska och sjuka småbarn om vartannat.  Varav åtskilliga är i händerna på sina banemän. Barnen kan inte det nya landets språk och om de försöker fly förs de av läkare och sköterskor tillbaks till sina torterare så dessa vuxna kan fortsätta göra dem sjuka och sjukare. Detta i flyktingförläggningarnas stängda rum där vuxna efter att ha lurat barnläkaren till att sätta magsonder på barnen sondsvälter barnen vecka efter vecka, månad efter månad eller t.o.m. år efter år.

En raffinerad tortyrmetod ty den ordineras av läkare och genomförs av traffickers, utan blåmärken eller brutna ben, med enbart svältdiet genom sonden, som gör barnen apatiska och resignerade.

Detta handlar inte Gellert Tamas bok De apatiska om.

Gellert Tamas bok De apatiska handlar enbart om att misstänkliggöra visselblåsarna i den statliga utredningen SOU 2006:49 som försökte varna för svältdieten, framför allt genom att referera till undertecknad Dr Thomas Jackson som i utredningen påpekade dessa så kallade malingering by proxy övergrepp på barnen.

Varför gjorde vuxna asylsökande/traffickers så mot sina ibland till och med egna barn? Jo, för att de alla skall få asyl i Sverige. Ett svårt sjukt barn ger enligt svensk lag asyl.

Gellert Tamas har fått SVT/SR:s 100%-iga stöd att föra ut sitt budskap till svensk allmänhet att denna tortyrsituation, MAL-BP situation för barnen, icke existerar.

Och svenska journalister har på grund av Gellert Tamas lögner helt ställt sig på barnens banemäns sida. Så barnen är svikna av alla, av alla utom av oss som Tamas kallar nazister och högerextremister, vi som visselblåser och kämpar för att skydda barnen och för att sanningen skall fram.

I år fick vi ej till en demonstration mot styrelsen och pristagaren.   Men vi som ville demonstrera, det var fler än jag, skall i sann Torgny Segerstedts anda försöka återkomma varje år och demonstrera mot hans ”styrelse” och Gellert Tamas som pristagare.

Vi tror Torgny hade gillat det.

Läs här om Segerstedts livsgärning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Torgny_Segerstedt

Demonstration mot Gellert Tamas inställd- mest pga lågt intresse men också lite på grund av flera år gamla hot från traffickers. Göteborgs Universitets huvudentré

Den planerade demonstrationen mot mannen utan utbildning Gellert Tamas, ÄR INSTÄLLD .

Den var planerad imorgon tisdag 27 november vid Göteborgs Universitets huvudentré kl 17.00-18.00.

Jag har meddelat polisen att jag, arrangören, i alla fall inte kommer, och vad jag vet kommer inte heller de högerradikala/andra som sagt de skulle stötta budskapet i demon att stoppa MAL-BP övergreppen på s.k. apatiska barn. Jag vet dock ej säkert att inga kommer så jag har informerat polisen att vara uppmärksamma.

Demon var avsedd som en protest mot att författaren Gellert Tamas, som medvetet mörklagt grova barnövergrepp, får Torgny Segerstedts Stiftelsens Minnesfonds utmärkelse Frihetspennan – just ett fint pris för en man som via sitt författande orsakat att tusentals flyktingbarn kedjas fast vid sina sängar, liggande i blöjor och sondmatas år efter år- som torpeder och mänskliga sköldar åt vuxna i asylprocessen.

Det föreligger också flera års gamla hot mot oss som försökt visselblåsa om övergreppen. Två anmälningar har gjorts till Rikspolisstyrelsen som bedömde hoten kom från traffickers som tjänar pengar på apatiska barnen. Noteras bör att de flesta barnen som blivit apatiska är romer, pristagaren Gellert ”Frihetspennan” Tamas har nära samröre med romska maffian som tack vare Gellert Tamas mörkläggning tjänat hundratals miljoner på de apatiska barnen i assistansbranschen.

Ja, det är en galen värld vi lever i.

Då är det en vila att lyssna på Bachs H-mollmässa

Stockholm 2018-11-26

In Christo et Maria

Dr Jackson

Internationellt genombrott för brottet Malingering by Proxy som KI och SVT/SR mörklagt i Sverige

Vetenskapliga genombrott sker ibland sakta.

Jag visste det när jag skrev min artikel i Dagens Medicin 18 januari 2006 om malingering by proxy som citerades i Statens Offentliga Utredning 2006:49 att jag var tidigt ute eftersom den amerikanska kunskapen om detta nya begrepp inom hälso-och sjukvård ej var etablerat i Sverige. Se min inscannade artikel från Dagens Medicins pappersupplaga 18 januari 2006 längst ned. Inscanningen pga Gellert Tamas med benäget bistånd av SVT/SR skrämde Dagens Medicin till avpublicering från internet.

I den inscannade artikeln ser Ni termen ”malingering by proxy” högst upp till höger första inscannade sidan och i vänstra spalten på den nedre inscannade sida där ni ser foto av undertecknad i skymtande röd jacka.

Scientific American Psychiatry DOI 10.2310/7800.13073 har nu sommaren 2017 en speciell underrubrik om malingering by proxy alltså den term undertecknad föreslog för den mystiska apatiska barn epidemin i Sverige.
Artikeln återfinns i denna länk.

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/psychiatry/Research/Documents/Simpson/Malingering_SAP_2017.pdf

På första sidan längst ned till höger kan Ni läsa om malingering by proxy. I artikeln som diskuterar simulering enligt DSM-5 manualen alltså Amerikanska Psykiatriska Diagnosmanualen informeras om att malingering by proxy oftast sker mot barn som avsiktligt skadas av föräldrar för ekonomisk vinning.

Artikeln i Scientific American betonar att barnen blir sjuka av malingering by proxy där föräldrar alltså avsiktligt skadar barnen.

Det var just malingering by proxy som SOU 2006:49 diskuterade refererande till undertecknad som tänkbar mekanism till den märkliga apatiska barn epidemin. En hypotes som SVT/SR:s journalister utmålat som högerextrem. Och därmed omöjliggjorde för barnen att få rätt hjälp.

Om det nu visar sig att den s.k. apatiska barn epidemin är en malingering by proxy epidemi så står svensk medicinsk forskning inför sin kanske största skandal någonsin. Man kan ha missat att tusentals flyktingbarn utsatts för grov barnmisshandel och kriminella handlingar ”Malingering by proxy is a form of child abuse, and its perpetration is a crime” skriver ordagrant Scientific American. Scientific American uttrycker sig väl ”en form av barnmisshandel”.

Ja, det är en raffinerad form av misshandel som är lätt att missa, även för erfarna läkare, ”speciellt eftersom det ej beskrivits tidigare i Sverige” som jag formulerade i min artikel 18 januari 2006 men som Gellert Tamas förlöjligade och gjorde att hela Sveriges journalistkår började trakassera mig offentligt utan att ge mig möjlighet till genmäle.

I artikeln i Dagens Medicin 18 januari 2006 varnar jag för att barnen far illa.

Hur länge skall det dröja innan jag får en ursäkt av svenska journalister och mediabolag? Ännu viktigare – hur länge skall oskyldiga värnlösa flyktingbarn utsättas för ett obeskrivligt lidande innan malingering by proxy erkännes som den mest troliga mekanismen bakom att barnen blir apatiska och resignerade. Karolinska Institutet är nu 2018-11-13 anmält för forskningsförsummelse. Ärendet har diarienummer 2-6320/2018.  Dess jurister är informerade och en förfrågan inlämnas varför de under 15 års tid undvikit att diskutera malingering by proxy som trots allt diskuterades första gången juni 1996 i den vetenskapliga litteraturen, i stort sett en googling eller datasökning bort samt i SOU 2006:49. Vissa läkare kommer anmälas för grovt tjänstefel.

Polisen ombedes gripa och förhöra författaren Gellert Tamas

Här kan Ni läsa, vänligen förstora de inscannade dokumenten!

  1. Polisanmälan mot Gellert Tamas för stöld, svindleri och anstiftan av brott mot barn.
  2. Brev till registraturen om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet med dess följebrev samt kvitto att KI har gett ärendet diarienummer.

 

 

Polisanmälan nummer tre mot Gellert ”Frihetspennan” Tamas för stöld av CD-rom/USB-minne

Polisanmälan mot Gellert ”Frihetspennan” Tamas planerades publiceras på www.jajj.se idag 2018-11-24 kl 18 men pga tekniska problem blir det sannolikt på denna sida www.thomasjackson.se  och sannolikt först imorgon, vi får se hur det utvecklas.